Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове

Hoard of roman coins from Sector VIII/IX in Novae

Authors

  • Мирослава Доткова Национален археологически институт с музей - Българска академия на науките
  • Евгения Генчева Национален археологически институт с музей - Българска академия на науките

Abstract

The camp of Legio I Italica in Novae was one of the earliest Roman military camps along the Lower Roman Danube Limes.

Downloads

Published

2023-02-28

How to Cite

Доткова, М. and Генчева, Е. (2023) “Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of roman coins from Sector VIII/IX in Novae”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, pp. 47–66. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/331 (Accessed: 1 March 2024).