Медалион на Пергам от археологическите разкопки в Нове

Authors

  • Бистра Божкова Национален археологически институт с музей - Българска академия на науките

Downloads

Published

2023-02-28

How to Cite

Божкова, Б. (2023) “Медалион на Пергам от археологическите разкопки в Нове”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, pp. 75–78. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/334 (Accessed: 24 March 2023).