Съкровище от златни монети открити в Сердика

Hoard of golden coins discovered in Serdica

Authors

  • Дочка Аладжова Национален археологически институт с музей - Българска академия на науките

Downloads

Published

2023-02-28

How to Cite

Аладжова, Д. (2023) “Съкровище от златни монети открити в Сердика: Hoard of golden coins discovered in Serdica”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, pp. 117–126. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/338 (Accessed: 23 April 2024).