Златен индийски динар открит в крепостта Урвич край София

Golden Indian dinar found in Urvich fortress near Sofia

Authors

  • Николай Овчаров Национален археологически институт с музей - Българска академия на науките

Downloads

Published

2023-02-28

How to Cite

Овчаров, Н. (2023) “Златен индийски динар открит в крепостта Урвич край София: Golden Indian dinar found in Urvich fortress near Sofia”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, pp. 127–136. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/339 (Accessed: 24 March 2023).