Колективна находка от сребърни монети от края на XVI - първа половина на XVII век, от Гоцеделчевско

Hoard of silver coins from late 16th - first half of 17th c. from Gotse Delchev region

Authors

  • Владимир Пенчев

Downloads

Published

2023-02-28

How to Cite

Пенчев, В. (2023) “Колективна находка от сребърни монети от края на XVI - първа половина на XVII век, от Гоцеделчевско: Hoard of silver coins from late 16th - first half of 17th c. from Gotse Delchev region”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, pp. 155–168. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/342 (Accessed: 24 March 2023).