Сребърна монета на Сигизмунд III Ваза (1587-1632), открита при археологичски разкопки на късноантична крепост край устието на река Фъндъклийска

Silver coin of Sigismund III Vasa (1587-1632), discovered during arhaeological excavations of the Late Antique fortress near the mouth of the Fadakliyska river

Authors

  • Христо Кузов Регионален исторически музей - Варна
  • Невян Митев Парк-музей на бойната дружба - 1444 г., филиал на Националния военноисторически музей.

Downloads

Published

2023-02-28

How to Cite

Кузов, Х. and Митев, Н. (2023) “Сребърна монета на Сигизмунд III Ваза (1587-1632), открита при археологичски разкопки на късноантична крепост край устието на река Фъндъклийска : Silver coin of Sigismund III Vasa (1587-1632), discovered during arhaeological excavations of the Late Antique fortress near the mouth of the Fadakliyska river”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, pp. 193–196. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/346 (Accessed: 24 March 2023).