Колективна находка от златни западноевропейски и османски монети от Велико Търново (XVIII-XIX)

Hoard of golden Western European and Ottoman coins from Veliko Tarnovo (XVIII-XIX)

Authors

  • Илиан Петракиев Регионален исторически музей - Велико Търново

Downloads

Published

2023-02-28

How to Cite

Петракиев, И. (2023) “Колективна находка от златни западноевропейски и османски монети от Велико Търново (XVIII-XIX): Hoard of golden Western European and Ottoman coins from Veliko Tarnovo (XVIII-XIX)”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, pp. 197–208. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/347 (Accessed: 8 December 2023).