[1]
Yordanov, S. 2021. Колективна находка с монети на тракийските царе Реметалк I и Реметалк II от Смолянска област: Coin hoard with coins of the Thracian kings Rhoemetalces I and Rhoemetalces II from Smolyan region. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 17, (Dec. 2021), 13–29.