[1]
Пенчев, В. 2023. Три колективни находки със средновековни монети намерени през 2020 г. при спасителни археологически разкопки на територията на източния сердикийски некропол. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 18, (Feb. 2023), 81–94.