[1]
Кръстев, К. and Минкова, М. 2023. Две редки монети от XIII - XIV век от фонда на РИМ - Стара Загора. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 18, (Feb. 2023), 141–146.