[1]
Митев, Н. 2023. Още един полски денар на крал Владислав Варненчик (1434 - 1444) от днешните български земи. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 18, (Feb. 2023), 173–175.