[1]
Аладжова, Д. 2023. Съкровище от златни монети открити в Сердика: Hoard of golden coins discovered in Serdica. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 16, (Feb. 2023), 117–126.