[1]
Михайлов, С. 2023. Библиография на трудовете на проф. д-р Константин Дочев. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 16, (Mar. 2023), 3–9.