(1)
Manov, M. Отново за надписа от археологическия музей в Комотини в Гърция с името Хебризелм, син на Севт: Again on the Inscription from the Archaeological Museum at Komotini in Greece With the Name of Hebryzelmis, Son of Seuthes. NSE 2021, 17, 143-155.