(1)
Митев, Н. Още един полски денар на крал Владислав Варненчик (1434 - 1444) от днешните български земи. NSE 2023, 18, 173-175.