(1)
Доткова, М.; Генчева, Е. Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of Roman Coins from Sector VIII/IX in Novae. NSE 2023, 16, 47-66.