(1)
Аладжова, Д. Съкровище от златни монети открити в Сердика: Hoard of Golden Coins Discovered in Serdica. NSE 2023, 16, 117-126.