(1)
Михайлов, С. Библиография на трудовете на проф. д-р Константин Дочев. NSE 2023, 16, 3-9.