Пенчев, В. (2023). Три колективни находки със средновековни монети намерени през 2020 г. при спасителни археологически разкопки на територията на източния сердикийски некропол. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 18, 81–94. Retrieved from https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/316