Кръстев, К., & Минкова, М. (2023). Две редки монети от XIII - XIV век от фонда на РИМ - Стара Загора. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 18, 141–146. Retrieved from https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/318