Митев, Н. (2023). Още един полски денар на крал Владислав Варненчик (1434 - 1444) от днешните български земи. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 18, 173–175. Retrieved from https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/321