КРЪСТЕВ, К.; МИНКОВА, М. Две редки монети от XIII - XIV век от фонда на РИМ - Стара Загора. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, [S. l.], v. 18, p. 141–146, 2023. Disponível em: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/318. Acesso em: 23 sep. 2023.