МИТЕВ, Н. Още един полски денар на крал Владислав Варненчик (1434 - 1444) от днешните български земи. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, [S. l.], v. 18, p. 173–175, 2023. Disponível em: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/321. Acesso em: 23 apr. 2024.