ДОТКОВА, М.; ГЕНЧЕВА, Е. Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of roman coins from Sector VIII/IX in Novae. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, [S. l.], v. 16, p. 47–66, 2023. Disponível em: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/331. Acesso em: 23 apr. 2024.