АЛАДЖОВА, Д. Съкровище от златни монети открити в Сердика: Hoard of golden coins discovered in Serdica. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, [S. l.], v. 16, p. 117–126, 2023. Disponível em: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/338. Acesso em: 28 may. 2024.