МИХАЙЛОВ, С. Библиография на трудовете на проф. д-р Константин Дочев. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, [S. l.], v. 16, p. 3–9, 2023. Disponível em: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/358. Acesso em: 28 may. 2023.