Кръстев, Красимир, and Мариана Минкова. 2023. “Две редки монети от XIII - XIV век от фонда на РИМ - Стара Загора”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 18 (February):141-46. https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/318.