Митев, Невян. 2023. “Още един полски денар на крал Владислав Варненчик (1434 - 1444) от днешните български земи”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 18 (February):173-75. https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/321.