Аладжова, Дочка. 2023. “Съкровище от златни монети открити в Сердика: Hoard of Golden Coins Discovered in Serdica”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 16 (February):117-26. https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/338.