Пенчев, В. (2023) “Три колективни находки със средновековни монети намерени през 2020 г. при спасителни археологически разкопки на територията на източния сердикийски некропол”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 18, pp. 81–94. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/316 (Accessed: 28 May 2024).