Кръстев, К. and Минкова, М. (2023) “Две редки монети от XIII - XIV век от фонда на РИМ - Стара Загора”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 18, pp. 141–146. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/318 (Accessed: 25 June 2024).