Митев, Н. (2023) “Още един полски денар на крал Владислав Варненчик (1434 - 1444) от днешните български земи”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 18, pp. 173–175. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/321 (Accessed: 23 April 2024).