Михайлов, С. (2023) “Библиография на трудовете на проф. д-р Константин Дочев”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, pp. 3–9. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/358 (Accessed: 25 June 2024).