[1]
S. Yordanov, “Колективна находка с монети на тракийските царе Реметалк I и Реметалк II от Смолянска област: Coin hoard with coins of the Thracian kings Rhoemetalces I and Rhoemetalces II from Smolyan region”, NSE, vol. 17, pp. 13–29, Dec. 2021.