[1]
M. Manov, “Отново за надписа от археологическия музей в Комотини в Гърция с името Хебризелм, син на Севт: Again on the inscription from the archaeological museum at Komotini in Greece with the name of Hebryzelmis, son of Seuthes”, NSE, vol. 17, pp. 143–155, Dec. 2021.