[1]
В. Пенчев, “Три колективни находки със средновековни монети намерени през 2020 г. при спасителни археологически разкопки на територията на източния сердикийски некропол”, NSE, vol. 18, pp. 81–94, Feb. 2023.