[1]
Н. Митев, “Още един полски денар на крал Владислав Варненчик (1434 - 1444) от днешните български земи”, NSE, vol. 18, pp. 173–175, Feb. 2023.