[1]
М. Доткова and Е. Генчева, “Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of roman coins from Sector VIII/IX in Novae”, NSE, vol. 16, pp. 47–66, Feb. 2023.