[1]
Д. Аладжова, “Съкровище от златни монети открити в Сердика: Hoard of golden coins discovered in Serdica”, NSE, vol. 16, pp. 117–126, Feb. 2023.