[1]
С. Михайлов, “Библиография на трудовете на проф. д-р Константин Дочев”, NSE, vol. 16, pp. 3–9, Mar. 2023.