Пенчев, В. “Три колективни находки със средновековни монети намерени през 2020 г. при спасителни археологически разкопки на територията на източния сердикийски некропол”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, vol. 18, Feb. 2023, pp. 81-94, https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/316.