Кръстев, К., and М. Минкова. “Две редки монети от XIII - XIV век от фонда на РИМ - Стара Загора”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, vol. 18, Feb. 2023, pp. 141-6, https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/318.