Митев, Н. “Още един полски денар на крал Владислав Варненчик (1434 - 1444) от днешните български земи”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, vol. 18, Feb. 2023, pp. 173-5, https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/321.