Аладжова, Д. “Съкровище от златни монети открити в Сердика: Hoard of Golden Coins Discovered in Serdica”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, vol. 16, Feb. 2023, pp. 117-26, https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/338.