Михайлов, С. “Библиография на трудовете на проф. д-р Константин Дочев”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, vol. 16, Mar. 2023, pp. 3-9, https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/358.