Пенчев, Владимир. “Три колективни находки със средновековни монети намерени през 2020 г. при спасителни археологически разкопки на територията на източния сердикийски некропол”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 18 (February 27, 2023): 81–94. Accessed May 28, 2024. https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/316.