Кръстев, Красимир, and Мариана Минкова. “Две редки монети от XIII - XIV век от фонда на РИМ - Стара Загора”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 18 (February 27, 2023): 141–146. Accessed September 23, 2023. https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/318.