Михайлов, Стоян. “Библиография на трудовете на проф. д-р Константин Дочев”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 16 (March 6, 2023): 3–9. Accessed May 28, 2023. https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/358.