1.
Митев Н. Още един полски денар на крал Владислав Варненчик (1434 - 1444) от днешните български земи. NSE [Internet]. 2023 Feb. 27 [cited 2024 Apr. 23];18:173-5. Available from: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/321