1.
Доткова М, Генчева Е. Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of roman coins from Sector VIII/IX in Novae. NSE [Internet]. 2023 Feb. 28 [cited 2024 Apr. 23];16:47-66. Available from: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/331